Dobrý den!

"Výtvarná aktivita v rámci předškolní přípravy."Vítejte na informačních stránkách o projektu „Šanci dětem!“

Brněnská příspěvková organizace DROM, romské středisko zahájila v polovině března 2010 realizaci projektu „Šanci dětem!“ určeného dětem a mládeži z lokalit ohrožených sociálním vyloučením.

DROM, romské středisko chce prostřednictvím projektu dětem umožnit bezproblémový nástup na základní školu a asistovat jim při jejich následném studiu. Mládeži chce pomoci dosáhnout úspěšného absolvování školy a motivovat k pokračování na sekundární úrovni vzdělávání. Rozvoj vzdělání a dovedností pomůže mladým lidem lépe obstát na trhu práce a rozšíří možnosti jejich uplatnění.

Cílem projektu je také poskytnout dětem a dospívajícím možnost trávit svůj volný čas účelně, smysluplně a v bezpečném prostoru NZDM. Součástí projektu je mnoho vzdělávacích programů nejen pro žáky základních škol, ale i pro pedagogy, kteří tyto žáky provázejí vzdělávacím procesem.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Advertisements